Konzolové regály - page 3

KONZOLOVÉ REGÁLY
Konzolový regálový systém svým charakterem
provedení představuje ideální řešení pro
ukládání různých druhů tyčového nebo
deskového materiálu (jako například tyče,
trubky, pruty, svitky, desky, plechy atd.), pokud
jeden rozměr skladovaného materiálu výrazně
převyšujeběžnýstandardnírozměrproukládání
do paletového regálu.
Jeho výhodou je schopnost pojmout různé
délky, tvary a rozměry ukládaného materiálu
při zajištění vysoké nosnosti jednotlivých
ukládacích úrovní, přehlednost skladovaného
materiálu a okamžitý přístup ke skladovanému
materiálu.
Nejčastější využití konzolového regálového
systému je ve skladech s hutnímmateriálem,
ve výrobních procesech nebo jako vstupní
zásobník materiálu před výrobními linkami.
Regálový systém od společnosti PROMAN
zahrnuje bezplatnou nabídku včetně
projektu založeného na zvážení vstupních
prostorových a manipulačních požadavků,
dopravu a montáž, možnost kontrolních
prohlídek, záručního a pozáručního servisu.
Samozřejmostí jsou certifikáty státní
strojírenské zkušebny a splnění náročných
podmínek evropských norem.
3
1,2 4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook