Konzolové regály - page 5

5
Konzolové regály slouží pro ukládání
především dlouhých dílů bez nutnosti užití
palety. Díly mohou být svazkovány nebo
ukládány jednotlivě. Regály jsou určeny jak pro
instalaci do vnitřního prostředí skladovacích
hal a výrobních budov, tak i do venkovního
prostředí, vždy však na kvalitní betonovou
podlahu.
Jsou konstrukčně navrženy podle přání
a požadavků uživatele na způsob skladování
a ukládání materiálu, a na požadované zatížení
jednotlivých ukládacích úrovní.
Vzhledem k tomu, že přání a požadavky
uživatele jsou různorodé (rozteč sloupů,
délka sloupů, délka ukládacích konzol, počet
ukládacích konzol, zatížení konzol, vybavení
regálu podlážkami atd.), je každý konzolový
regál řešen jako samostatný celek navržený
dle potřeb zákazníka.
Konzolové regály jsou samonosné montované
konstrukce z částečně svařovaných dílů. Vyrábí
se z běžných ocelových válcovaných profilů,
které jsou zpevněny pomocí vodorovných
propojení a zavětrovacích táhel s napínači.
Dodávka regálu obsahuje:
ˆ
ˆ
Sloup s nohou včetně kotvení
ˆ
ˆ
Konzoly včetně spojovacího materiálu
ˆ
ˆ
Vodorovné a svislé zavětrování
ˆ
ˆ
Tabulky nosností
ˆ
ˆ
Možnost doplnění střešní a stěnové
konstrukce, bočního vedení pro vozík
POPIS SYSTÉMU
Koncový kolík
Ocelový rošt
Dřevodeska
Držák koncového kolíku
Přestavitelnost
1,2,3,4 6,7,8
Powered by FlippingBook