Konzolové regály - page 7

7
Konzolové regály jsou běžně konstruovány
na zatížení jednotlivých konzol od 50 kg do
2000 kg, délkou ukládacích konzol od 500
mm do 2000 mm, s roztečemi sloupů dle
délky ukládaného materiálu a jeho hmotnosti,
a s výškou sloupu běžně od 2000 mm, podle
počtu ukládacích konzol.
Ukládací konzoly jsou převážně vyrobeny
z ocelových válcovaných profilů typu IPE,
případně TR4HR. Konzoly jsou uchyceny přes
kovovou patku šroubovým spojem na sloup
regálu. Na konci jsou opatřeny úchytem pro
koncový kolík proti odvalení materiálu.
Konzolové regály
Ukládací konzoly
Sloupy
Povrchová úprava
Sloupy konzolových regálů s nohou jsou
vyrobeny z ocelových válcovaných profilů
typu IPE. Spoj sloupu s opěrnou nohou je
proveden jako šroubovaný nebo svařovaný.
Na čelních stranách mají sloupy otvory, které
slouží k uchycení ukládacích konzol ve výškové
přestavitelné rozteči 100 mm. Profil sloupu je
různý podle požadovaného zatížení, jeho výšky
a je určen počtem ukládacích konzol.
Povrchová úprava konzolového regálu je
standardně provedena pro použití do vnitřního
prostředí nástřikem barvy v požadovaném
barevném odstínu RAL, případně žárovým
zinkováním do venkovního prostředí.
1,2,3,4,5,6 8
Powered by FlippingBook